Ziskově s WinAccounts

Web WinAccounts je informací pro kvalifikované zájemce o dlouhodobé řízení investic na burze jednoduchým a osvědčeným způsobem. Své WinAccounts na burze řídíme s použitím vlastních burzovních predikcí s úspěšností 70-90 %, přidáváme své zkušenosti pro řízení rizik. Co pro Vás může tato příležitost znamenat, si přečtěte níže. Pokud znáte metody úspěšných burzovních predikcí a profesionální řízení investic na burze Forex a CFDs, potom vše pro vás bude jasné. Pokud nikoliv, prostudujte si tento web, nebo rovnou vyzkoušejte investování s WinAccounts.

Podstata investování na burzách

Investování na burze je podnikání s rizikovým kapitálem za účelem zisku. Rizikový kapitál investora představuje možnost a příležitost k výdělku na finančních trzích. Funkce burz a povaha investování na burzách přináší pro jednotlivé investory příležitosti pro realizaci ziskových obchodů. Podstatou obchodování na burze jsou spekulace na cenové pohyby vybraných burzovních aktiv akciových, komoditních nebo měnových trhů.

Na burze lze rovnocenně vydělávat bez ohledu na to, kam se ceny aktiv vyvíjejí. Principy long a short tradingu umožňují ziskové spekulace v podmínkách rostoucích i klesajících cen burzovních aktiv. Přestože původní poslání burz je jiné, realitou je, že více než 98 % všech účastníků na burzách jsou spekulující subjekty. Institucionální nebo individuální investoři zde soupeří o peníze a ziskové příležitosti. Pravdou je, že na finančních trzích menšina investorů vydělává na úkor méně kvalifikované nebo méně úspěšné většiny. Je to další důvod, proč se připojit k WinAccounts!

Individuální působení na burze je lákavé pro desítky miliónů investorů a desetitisíce nejrůznějších fondů a institucí. Spekulace na burze patří mezi technicky i technologicky nejjednodušší podnikání na světě. Při práci s finanční pákou poskytuje zajímavé příležitosti k realizaci zisků. Každodenní cenové pohyby a volatilita nejrůznějších aktiv na burzách sebou přinášejí nepřeberné příležitosti. Přes svou zdánlivou jednoduchost je obchodování na burze pastí na peníze pro řady zejména individuálních investorů. Přestože zvládají techniky a principy obchodování, mnozí zde ztrácejí peníze v důsledku řady příčin. V rámci WinAccouts máme prověřené postupy pro burzovní predikce a pro pravidla a zásady bezpečného a ziskového řízení účtů.

Náš přístup je rozumět podstatě rizik a příležitostí k ziskům. Máte-li rizikový kapitál, odvahu a chuť, a důvěřujete-li ve schopnosti našich expertů, vyzkoušejte si investování s WinAccounts. Investování s riziky pod kontrolou a potenciálem zajímavých zisků.

Naše ambice je roční výnos 20 - 60 % p.a. i více... Vyzkoušejte!

Burza je podnik pro odvážné a dynamické investory.

Důvodem investování na burze je možnost pracovat s čistým kapitálem bez další zátěže, kterou přináší běžné podnikání. Na burze lze ztratit část kapitálu, ale lze hodně vydělat. Když peníze na burze rozpohybujeme s vysokou finanční účinnosti a dlouhodobě využijeme principy složeného úročení, daňově příznivého režimu investování a kvalifikovaný přístup, mohou být výsledky skvělé. Nebudeme Vám zde tvrdit, že pracujeme na absolutně bezpečném bezrizikovém podnikání se zárukou jistých zisků. Naopak, připouštíme i možné ztráty nebo dočasně slabší investiční výsledky. Ale jsme dlouhodobě úspěšní a opíráme se o know-how, které budujeme již 18 let.

Náš přístup k partnerům v investování je poctivý a přímočarý. Nepropagujeme lacině minulé výsledky, neboť jakýkoliv výsledek nebo minulý děj směrem k budoucnosti nepředstavují ani jistoty, ani záruky. Proto si s důvěrou v tento způsob řízení investic náš projekt vyzkoušejte. Máte svoje peníze pod kontrolou a kdykoliv můžete změnit rozhodnutí, nebo naopak přidat kapitál, když budete spokojeni! Vklady, výběry a dispozice k vašemu účtu jsou výhradně pod vaší kontrolou! Nikdo jiný nemůže s vašimi penězi disponovat mimo rozsah vašeho pověření.

Náš přístup s WinAccounts je následující:

Orientujeme se na dlouhodobé řízení investic s kvalifikovaným přístupem k řízení rizik. Náš zájem je vydělávat na burze dlouhodobě a přiměřeně bezpečně. Naší investiční metodou jsou krátkodobé spekulace na cenový vývoj vybraných aktiv finančních trhů. Realizujeme pravděpodobnostní obchody na základě vlastních burzovních predikcí s úspěšností 70-90 %.

Jak řídíme své obchodování s WinAccounts?

Možnosti s WinAccounts jsou zajímavé pro větší nebo profesionální investory, kteří rozumějí principu řízení investic na burze, ale nemají čas, nebo se nechtějí angažovat v individuálním procesu každodenních spekulací.

U svých partnerů v investování předpokládáme:

  • Dostatek znalostí a přiměřenou kvalifikaci pro proces investování.
  • Disponování partnera přiměřeným rizikovým kapitálem.
  • Schopnost nést adekvátní rizika ve vztahu k ziskovému potenciálu.
  • Základní znalosti principů řízení investic na burzách, aby partner věděl, o co jde, kde má peníze a jak se s nimi pracuje.

Kvalifikovaný partner v investování s WinAccounts si musí být vědom rizikového i ziskového potenciálu investování.

Partnerem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Partner si svůj účet na burze založí sám a je jeho výlučným disponentem. Pouze majitel účtu může rozhodovat o případném depozitu kapitálu na burze, nebo jeho o výběru. Partner udílí plnou moc pouze k realizaci burzovních operací. Kdykoliv může svůj účet na burze navýšit, nebo od přidružení k WinAccounts odstoupit. Partner se na investičních rozhodnutích nepodílí, o nic se nestará. Svůj účet můžete kontrolovat měsíčně, ale klidně také jednou za rok (upřednostňujeme 'no stress partners'). K WinAccounts můžete přiřadit menší individuální účty nebo své individuální investiční fondy (na objemu nezáleží). Můžete být vcelku pasívním investorem nebo se můžete realizovat při organizaci většího kapitálu (a tím i potenciálu většího profitu).

WinAccounts účty provozujeme na obchodní platformě ActTrader společnosti Goldstarway, risk management a řízení účtu potom v podmínkách finanční účinnosti a možnostech tohoto burzovního operátora. Jednotlivé obchody realizujeme s vlastními burzovními predikcemi s dlouhodobou úspěšností 70-90 %, uplatňujeme svůj přístup k řízení rizik. Naši partneři tak mohou využít výhody WinAccounts, aniž by sami museli na burze obchodovat nebo se o cokoliv starat. Je to velmi komfortní přístup ke spekulacím na burze.

WinAccounts není projektem investičního nebo hedge fondu, nepodléhá proto jakýmkoliv regulacím v tomto smyslu. S WinAccounts uzavíráte pouze privátní partnerskou dohodu s Master Traderem, jste faktickými jedinými vlastníky a disponenty svých účtů na burze. Proto Master Traders WinAccounts nemohou provádět jakékoliv finanční operace na účtech partnera. Výjimkou je automatický pokyn k otevření nebo uzavření pozice s WinAccounts. Ve vztahu k dispozici s vlastním kapitálem a přehledu o něm, je partner investor v bezpečné pozici. Na druhé straně nemůžeme bez výslovného souhlasu investora zveřejňovat trading výsledky na jeho účtu. Rovněž nemůžeme sdělovat jakékoliv údaje o partnerovi (klient - investor) jakékoliv třetí straně. Ctíme obchodní tajemství a identitu každého účastníka!

Podrobnější informace a podmínky pro účast v investování s WinAccounts lze poskytnout pouze na vyžádání kvalifikovaným privátním investorům. Toto investování není přístupno laické veřejnosti, společnost si vyhrazuje právo na schválení k přidružení kvalifikovaného investora k WinAccounts.

Důležitá informace na závěr:

Web WinAccounts sám o sobě není nabídkou pro investování, ani propagací konkrétního investičního přístupu. Je pouze kvalifikovanou informací pro příznivce a zájemce o WinAccounts.

Chci investovat s WinAccounts

Pokud Vás podmínky a možnosti investování s WinAccounts zajímají blíže, a pokud se cítíte být kvalifikovaným investorem, přejděte na stránku, na které si můžete vyžádat více informací: