Aktuální info 06/2021: SUPER-BONUS 70 % PRO KVALIFIKOVANÉ INVESTORY!

Bezpečnost řízení účtů a investic na burze

Investování s WinAccounts

Investování na burze je podnikání s rizikovým kapitálem. Efektivní používání rizikového kapitálu investora představuje možnost a příležitost k výdělku na finančních trzích. Na burzu deponujte výhradně kapitál určený k realizaci zvýšeně rizikových investic.

Obchodování na burze a realizace burzovních spekulací předpokládá

  • Dostatek znalostí
  • Dostatek zkušeností
  • Schopnosti analyzovat potenciál ziskových příležitostí
  • A zejména schopnosti profesionálního řízení rizik!

Je jasné, že burza není pouze o zisku, ale představuje i riziko kapitálové ztráty. Samo o sobě je podnikání na burze rizikovým projektem, ale oproti riziku kapitálových ztrát je zde fenomenální potenciál ziskových příležitostí. V rámci profesionálního řízení investic jsou rizika spojená s obchodováním na burze srovnatelná s riziky klasického podnikání, mohou být dokonce i nižší.

Manažeři WinAccounts se orientují na kvalifikované řízení rizik s ambicí dosahovat dlouhodobě přiměřené ziskové výsledky. Postupovaná rizika na jeden obchod jsou v řádu jednotek procent (vztaženo k velikosti obchodního účtu). S využitím Win statistiky pravděpodobnostních obchodů se daří dlouhodobě uzavírat 70-90 % všech obchodů v ziskových pozicích.

Náš přístup je založen na porozumění podstaty rizik a příležitostí k ziskům.  Máte-li rizikový kapitál, odvahu a chuť, vyzkoušejte si investování s WinAccounts. Jedná se o investování s riziky pod kontrolou, a zajímavým ziskovým potenciálem.

Naše ambice je dosahovat roční výnosy v rozsahu 20 - 60 % p.a. (i více)... Vyzkoušejte.

Zde ale upozorňujeme na obecně známý fakt, že jakékoliv výsledky z minulosti nemohou být zárukou výsledků budoucích. Naše přístupy k řízení rizik ale dávají slušnou šanci na výsledný profit a možnosti pro řízení ztrátových pozic. Abyste blíže pochopili tyto možnosti, musíte si je vyzkoušet v praxi. Záruku úplné bezpečnosti realizovaných transakcí zde dát nemůžeme, ale děláme vše pro to, abychom v rámci pravděpodobnostních možností dlouhodobě vydělávali.

Bezpečnost vašeho kapitálu na burze

Klienti - partneři WinAccounts jsou jedinými vlastníky a disponenty obchodních účtů, které si založí sami (lze si případně vyžádat naši asistenci při zakládání účtu), a poté je přidruží k WinAccounts. Mají průběžně přehled o svých investicích, a kdykoliv mohou své finanční prostředky na účet přidat, nebo je vybrat. K penězům investora nemají přístup ani manažeři pověření řízením WinAccounts, ani brokerská firma. Peníze klientů jsou vedeny na oddělených klientských účtech, a jsou pojištěny podle podmínek judikatury té země, kde je jejich kapitál deponován.

Bezpečnost klientských účtů je jedním z nejdůležitějších faktorů ve finančním průmyslu.

Mějte svůj účet a rizika pod svou kontrolou.

Vnímání rizik v investování je výsostnou záležitostí každého jednotlivce. Můžete mít k riziku postoj umírněný, nebo akční. Stanovte si sami svou přijatelnou míru rizika! Dle svého rozhodnutí potom budete vydělávat méně, nebo více, podle toho, jaký stupeň rizika si sami zvolíte. Od zvolené úrovně rizika se pochopitelně odvíjí i potenciál zisků. S WinAccounts tedy můžete aktivně ovlivnit účinnost svého investování a své výsledky, a zároveň tak aktivně ovlivnit bezpečnost svých investic na vašem účtu. Připomínáme, že účet je pouze váš, pod vaší výhradní kontrolou. Kdykoliv jej můžete od WinAccounts odpojit, což je další důležitý prvek pro bezpečnost vašich investic. Tento komfort máte pouze s WinAccounts!

Stanovte si sami svou přijatelnou míru rizika!

Svou míru rizika si zvolíte výběrem investiční strategie > počtu obchodovaných lotů z objemu vašeho kapitálu. Stačí zaslat e-mail s názvem vybrané strategie. Tu pochopitelně lze dle zájmu po žádosti upravit. Pokud si partner míru rizika nestanoví, bude jeho účet automaticky obchodován stupněm 'Konzervativní'. Vyberte si z následujících možností:

Ultrakonzervativní - obchodujeme 1 lot z každých 20 tisíc kapitálu
Konzervativní - obchodujeme 1 lot z každých 10 tisíc kapitálu
Akční - obchodujeme 2 loty z každých 10 tisíc kapitálu
Individual - klient může stanovit velikost obchodu individuálně, maximálně však 3-5 lotů pro obchodování z každých 10 tisíc kapitálu

Rozhodnutím pro jinou, než 'Konzervativní' strategii na sebe klient přejímá adekvátní potenciál zisků, stejně tak jako odpovídající rizika ztráty. Strategii lze upravit kdykoliv. Master Trader, zadávající obchody, je oprávněn realizovat obchodní strategie dle svého aktuálního vnímání potenciálu trhů. Trader není oprávněn měnit finanční účinnost, nebo dohodnutý výběr aktiv pro obchodování.

Obchodním kapitálem se rozumí aktivní disponibilní operační kapitál v Balance včetně případného Bonusu. Obchodní účty WinAccounts jsou vedeny v měně EUR v podmínkách CFDs a Forex účtu. Finanční účinnost obchodování je dána podmínkami tohoto obchodování. Investovat lze pouze s těmito aktivy: CFDs S&P 500 (Fut), DAX30 (Fut), US30 T-notes (Fut), Crude Oil (Nymex, Fut), Gold (Spot), Forex EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.

Patříte mezi kvalifikované investory? Máme pro vás dobré zprávy:

  • O váš účet na burze se stará tým zkušených burzovních analytiků a obchodníků, kteří zde obchodují také se svým vlastním kapitálem.
  • Svůj účet na burze máte plně pod svou kontrolou, dotace a výběry můžete realizovat pouze vy.
  • Můžete se snadno účastnit prověřeného systému pro ziskové a bezpečné řízení investic, vaše peníze mohou pracovat za vás a pro vás. Šetříme váš čas a finance!