Strategie WinAccounts

Řízení investic na sdružených účtech WinAccounts

Investice na sdružených účtech WinAccounts realizujeme aktuálně v podmínkách platformy ActTrader, která je určena pro obchodování s finančními instrumenty CFDs (akcie, komodity) a Forex (měnové páry). Používáme vlastní metody burzovních predikcí, jejichž dlouhodobá úspěšnost je 70-90 %. Základem jsou analytické postupy Situační Analýzy Online, kterou denně v souvislostech hodnotíme finanční trhy s akciovými indexy (zejména USA a EU), nejlikvidnějšími komoditami a hlavními měnovými páry devizové burzy Forex. Většinu obchodních pozic realizujeme v rámci tzv. intradenního obchodování, orientujeme se na předvídatelné aktuální cenové pohyby na burzách na bázi aktuálního sentimentu.

V rámci řízení investic realizujeme své postupy pro řízení rizik a management jednotlivých obchodů. Dlouhodobě se nám daří na burze ziskově uzavírat 70-90 % všech obchodů, což je základem pro naše finální úspěchy v investování. Účty svých partnerů (investoři) v rámci investování WinAccounts obchodujeme vždy stejně, jako své účty (účty investorů jsou sdruženy s účty Master Traderů). To je zárukou pro všechny zúčastněné pro obezřetný, bezpečný a dlouhodobě ziskový přístup.

Mějte svůj účet a rizika pod svou kontrolou.

Vnímání rizik v investování je výsostnou záležitostí každého jednotlivce. Můžete mít k riziku postoj umírněný, nebo akční. Stanovte si sami svou přijatelnou míru rizika! Dle svého rozhodnutí potom budete vydělávat méně, nebo více, podle toho, jaký stupeň rizika si sami zvolíte. Od zvolené úrovně rizika se pochopitelně odvíjí i potenciál zisků. S WinAccounts tedy můžete aktivně ovlivnit účinnost svého investování i své výsledky, a zároveň tak aktivně ovlivnit bezpečnost svých investic na vašem účtu. Připomínáme, že účet je pouze váš, pod vaší výhradní kontrolou a kdykoliv jej můžete od WinAccounts odpojit, což je další důležitý prvek pro bezpečnost vašich investic. Tento komfort máte pouze s WinAccounts.

Stanovte si sami svou přijatelnou míru rizika!

Způsob investování s nižší nebo vyšší částkou je vždy stejný. Zachováváme stejný poměr rizika, tj. počtů lotů (kontraktů) na jednu jednotku kapitálu - podle vašich pokynů.

Svou míru rizika si zvolíte výběrem investiční strategie ⇒ počtu obchodovaných lotů podle výše vašeho kapitálu. Volbu provedete jednoduše - stačí zaslat e-mail s názvem vybrané strategie. Tu pochopitelně lze dle zájmu upravit zasláním nové žádosti. Pokud si partner míru rizika nestanoví, bude jeho účet automaticky obchodován stupněm 'Konzervativní'.

Investor si může vybrat požadovanou strategii z následujících možností:

Ultrakonzervativní - obchodujeme 1 lot z každých 20 tisíc kapitálu
Konzervativní - obchodujeme 1 lot z každých 10 tisíc kapitálu
Akční - obchodujeme 2 loty z každých 10 tisíc kapitálu
Individual - klient může stanovit velikost obchodu individuálně, maximálně však 3-5 lotů pro obchodování z každých 10 tisíc kapitálu

Rozhodnutím pro jinou, než 'Konzervativní' strategii na sebe klient přejímá jak potenciál zisků, tak odpovídající rizika ztráty. V případě, že se rozhodnete svůj původní záměr změnit, strategii lze samozřejmě upravit kdykoliv. Master Trader, zadávající obchody, je oprávněn realizovat obchodní strategie dle svého aktuálního vnímání potenciálu trhů. Trader není oprávněn měnit finanční účinnost, nebo dohodnutý výběr aktiv pro obchodování.

Obchodním kapitálem se rozumí aktivní disponibilní operační kapitál v Balance včetně případného Bonusu. Obchodní účty WinAccounts jsou vedeny v měně EUR v podmínkách CFDs a Forex účtu. Finanční účinnost obchodování je dána podmínkami tohoto obchodování. Investovat lze pouze s těmito aktivy: CFDs S&P 500 (Fut), DAX30 (Fut), US30 T-notes (Fut), Crude Oil (Nymex, Fut), Gold (Spot), Forex EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.

Všichni Partneři WinAccount mají své účty a peníze pod kontrolou.

Všichni investoři obdrží přístupové údaje pro online nahlížení do Reports, kde se zobrazují aktuální výsledky, i stav obchodování. Mohou se tak kdykoliv rozhodovat o svém další působení ve WinAccounts. Všichni investoři mají své finanční prostředky výhradně pod svou kontrolou, pouze oprávněný majitel může realizovat dotaci na svůj WinAccounts účet, nebo své finanční prostředky kdykoliv vybrat. Finance Partnerů WinAccounts jsou vedeny v renomovaných bankách výhradně v měně EUR, jsou zabezpečeny proti riziku bankrotu a pojištěny.

Mimořádná výhoda pouze pro investory WinAccounts

Všichni klienti mohou při založení svého Live účtu, nebo při jakékoliv další finanční dotaci svého účtu, využívat velmi výhodný bonusový program - Bonus Trading Margin 40 - 70 %. Toto zvýhodnění platí pouze pro investory s WinAccounts, pro které je k dispozici kdykoliv i mimo akce GSW HD. Můžete tedy použít pro své investování mimořádně zajímavou možnost navýšení disponibilního provozního kapitálu o 40-70 %. Váš vlastní kapitál je přitom  úročen  4 % p.a. na měsíční bázi, to jest kumulativně s funkcí složeného úročení až 6 % za rok! 

Patříte mezi kvalifikované investory? Máme pro vás dobré zprávy:

  • O váš účet na burze se stará tým zkušených burzovních analytiků a obchodníků, kteří zde obchodují také se svým vlastním kapitálem.
  • Svůj účet na burze máte plně pod svou kontrolou, dotace a výběry můžete realizovat pouze vy.
  • Můžete se snadno účastnit prověřeného systému pro ziskové a bezpečné řízení investic, vaše peníze mohou pracovat za vás a pro vás. Šetříme váš čas a finance!