Poučení o riziku a odmítnutí odpovědnosti

Důležité upozornění:

Informace na webových stránkách domény winaccounts.com jsou pouze informativní a nejsou myšleny jako návrh, nabídka nebo propagace ke koupi či prodeji jakékoliv komodity, futures kontraktu, opce, měny nebo jiného investičního nástroje. Rovněž nejsou nabídkou nebo propagací ani zprostředkovatelským místem pro jakékoliv investování.

Informace zde uvedené slouží pouze pro informování klientů a zájemců o informační produkty WinAccounts, je na každém uživateli nebo čtenáři tohoto webu, jak s nimi naloží. Firma si vyhrazuje právo na duševní vlastnictví těmto informacím a textům. Jejich rozšiřování, kopírování, další publikování nebo jiné používání bez souhlasu provozovatele webu je přísně zakázáno s veškerými právními důsledky. Děkujeme za pochopení.

Poskytovatel informací na webu ručí svým uživatelům a případným zájemcům, že plně zachovává diskrétnost a plnou ochranu osobních informací a údajů, které od svých klientů a zájemců obdrží.

Poučení o rizicích a odmítnutí odpovědnosti:

Strategie dlouhodobého řízení investic přináší velmi zajímavý potenciál pro realizaci zisků a zhodnocení investic. Je určena pouze pro kvalifikované privátní investory, partnery WinAccounts s vyloučením veřejnosti. Sdělení WinAccounts.com nemají povahu jakéhokoliv veřejného fondu pro kolektivní investování, jsou soukromým sdělením pro privátní partnery. Činnost WinAccounts proto není registrována podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění nebo podle předpisů o cenných papírech kteréhokoliv jiného státu. Podle amerického zákona o investičních společnostech z roku 1940 nejsou aktivity WinAccounts registrovanou investiční nebo zprostředkovatelskou společností. Veškerá rozhodování partnerů WinAccounts jsou výhradně individuální, partneři WinAccounts jsou výhradními vlastníky a disponenty svých účtů na burze.

Investiční strategie používané v podmínkách finančních trhů popisované na webu představují tržní rizika a nejsou vhodné pro každého investora. Pokud plně nerozumíte podmínkám a rizikům investování na burze, včetně rozsahu potenciálního rizika případné kapitálové ztráty, měli byste se takového způsobu investování zdržet. Je třeba vzít na vědomí, že potenciál vysokých zisků sebou přináší právě i riziko přiměřených ztrát. Tento způsob investování je vhodný pouze pro kapitálově vybavené kvalifikované investory.

Investování na finančních trzích umožňuje efektivní řízení investic a dosahování zisků, které jsou adekvátní použitému způsobu a technologii obchodování. Na druhé straně zde hrozí rizika částečné nebo úplné kapitálové ztráty, která jsou adekvátní použitému způsobu a technologii obchodování. Každý investor musí mít rizika ze svého konání na kapitálových trzích pod svou vlastní kontrolou a plně odpovídá za stav svých financí na burze, je výhradním právem každého investora dotovat své finanční prostředky na burze, nebo je naopak v případě nepříznivého vývoje, nebo z jakýchkoliv jiných důvodu vybrat zpět v plné disponibilní výši.

Využijete-li uvedených informací výhradně ke svým účelům, činíte tak na základě svého rozhodnutí a nesete za ně plnou odpovědnost. WinAccounts a informace o WinAccounts jsou informační produkty. Samy o sobě nejsou investičním nástrojem, investiční radou ani nevybízejí k přímému působení uživatele na jakýchkoliv finančních trzích. Je na každém uživateli, jak tyto informace, které mají povahu pravděpodobnostních predikcí, používá.

Jakékoliv výsledky dosahované v minulosti a jakékoliv minulé děje nepředurčují výsledky a děje budoucí. Stanoviska, názory a zkušenosti poskytovatele informačního a vzdělávacího servisu nemusejí být vždy v souladu se stanovisky, názory a zkušenostmi příjemce těchto informací. Vždy si v praxi prověřte, zda těmto informacím rozumíte a jak jste s nimi schopni nakládat. Za individuální používání poskytovaných informací každým jednotlivým uživatelem v praxi neneseme jakoukoliv odpovědnost.

Patříte mezi kvalifikované investory? Máme dobré zprávy:

  • Váš účet na burze účet se stará team zkušených burzovních analytiků a obchodníků, kteří zde obchodují také s vlastním kapitálem.
  • Svůj účet na burze máte plně pod svou kontrolou, dotace a výběry můžete realizovat pouze Vy.
  • Můžete se snadno účastnit prověřeného systému pro ziskové a bezpečné řízení investic, Vaše peníze mohou pracovat za Vás a pro Vás.