GSW-GCI - Text plné moci (LPOA)

Vyplněnou a podepsanou Plnou moc (LPOA) v anglickém jazyce nám, prosím, zašlete na emailové adresy uvedené v Plné moci:

winaccounts@goldstarway.com